ניקוי ראש ההדפסה
ניקוי ראש ההדפסה

ניקוי ראש ההדפסה

לצורך ניקוי ראש ההדפסה, השתמש תמיד בעט ניקוי חדש (עט ישן עלול לצבור מזהמים משימוש קודם, אשר עלולים לפגוע בראש ההדפסה).
בעת טעינת מדיה חדשה, מומלץ לנקות גם את ראש ההדפסה לקבלת ביצועי הדפסה מיטביים.
משטח חם!
ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה. כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה,
הימנע
מנגיעה בראש ההדפסה. בצע את תחזוקת ראש ההדפסה
רק
באמצעות עט הניקוי.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.
  1. אם מותקן סרט העברה, הוצא אותו לפני שתמשיך.
  2. שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה. נקה מהמרכז כלפי חוץ.
    פעולה זו תזיז את הדבק שמועבר מקצוות המדיה אל מחוץ לנתיב המדיה.
  3. המתן רגע לפני סגירת המדפסת או טעינת סרט, כדי להניח לכל הרכיבים להתייבש.