ניקוי החיישן
ניקוי החיישן

ניקוי החיישן

ייתכן שיצטבר אבק על חיישני המדיה. השתמש רק בפחית אוויר דחוס לצורך ניקוי החיישנים.
אסור
להרחיק אבק באמצעות מדחס אוויר. מדחסים מוסיפים לחות, אבק דק ונוזלי סיכה, העלולים לזהם את המדפסת שלך.
  1. נקה את חלון החיישן הזחיח. (ראה התמונה שלהלן לקבלת מידע על מיקום החיישן הזחיח — הסימון השחור ורשת/מרווח תחתון.) נקה את האבק בעדינות עם מברשת או השתמש במכל אוויר דחוס; במידת הצורך, הרחק את האבק במטלית יבשה. אם נותרו חומרי דבק או מזהמים אחרים, השתמש במטלית שהוספגה קלות באלכוהול כדי לפרקם.
  2. אם נותרו שאריות לכלוך לאחר הניקוי הראשון, השתמש במטלית יבשה כדי לנקותן.
  3. חזור על השלבים שתוארו לעיל לפי הצורך, עד שכל השאריות והחומרים שנמרחו יוסרו מהחיישן.