עדכון קושחת המדפסת
עדכון קושחת המדפסת

עדכון קושחת המדפסת

עדכון קושחת המדפסת מעת לעת מאפשר לך להיעזר בתכונות חדשות, שיפורים, ושדרוגי מדפסת הקשורים לטיפול במדיה ולתקשורת עם המדפסת. השתמש ב-Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra, ‏ZSU) כדי לטעון קושחה חדשה.
 1. פתח את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra).
 2. בחר את המדפסת המותקנת אצלך.
 3. לחץ על
  Open Printer Tools
  (פתח כלי מדפסת).
  החלון Tools (כלים) נפתח.
 4. לחץ על הכרטיסייה
  Action
  (פעולה).
 5. טען מדיה במדפסת (ראה טעינת גליל מדיה).
 6. לחץ על
  Send file
  (שלח קובץ).
  בחצי התחתון של החלון יופיעו שם קובץ ונתיב עם לחצן
  Browse...‎
  (עיון...) כדי לבחור את קובץ הקושחה העדכני ביותר שהורדת מהאתר של Zebra.
 7. המתן וצפה בממשק המשתמש.
  אם גרסת הקושחה המוצגת שונה מהגרסה המותקנת במדפסת:
  • הורדת הקושחה למדפסת מתחילה.
  • במהלך הורדת הקושחה נורית החיווי STATUS (מצב) של המדפסת מהבהבת בירוק.
  • המדפסת מופעלת מחדש ומתקינה את הקושחה.
  • לאחר עדכון מוצלח של הקושחה, נורית החיווי STATUS (מצב) של המדפסת דולקת בירוק קבוע, כדי לציין שהקושחה אומתה והותקנה.
  • המדפסת מדפיסה דוח תצורה.
עדכון הקושחה הושלם.