מפרטי מדיה והדפסה
מפרטי מדיה והדפסה

מפרטי מדיה והדפסה

רוחבי מדיה
 • מקסימום למצב העברה תרמית ישירה: 108 מ"מ (4.25 אינץ')
 • מקסימום למצב העברה תרמית: 112 מ"מ (4.41 אינץ')
 • מינימום לכל המדפסות: 15 מ"מ (0.59 אינץ')
אורך מדיה
 • מקסימום: 990 מ"מ (39 אינץ')
 • מקסימום (למצבי תלישה, קילוף או חיתוך): 25.4 מ"מ (1.0 אינץ')
עובי מדיה
 • מקסימום: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
קוטר חיצוני (O.D.‎) של גליל מדיה
12.7 מ"מ (5.0 אינץ')
קוטר פנימי (I.D.‎) של ליבת גליל מדיה
 • תצורת גליל רגיל:
  • קוטר פנימי של 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
  • קוטר פנימי של 25.4 מ"מ (1 אינץ')
 • עם מתאם גליל מדיה אופציונלי: קוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ')
גלילי סרט (74 מטר)
 • אורך סרט: 74 מ' (243 רגל)
 • רוחב סרט מקסימלי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')
 • רוחב סרט מינימלי: 33 מ"מ (1.3 אינץ')
  על סרט ההעברה לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה (ונייר המגן) כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.
 • קוטר פנימי של ליבת סרט: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
 • חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף או שרף
גלילי סרט (300 מטר)
 • אורך סרט: 300 מ' (984 רגל)
 • רוחב סרט מקסימלי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')
 • רוחב סרט מינימלי: 33 מ"מ (1.3 אינץ')
  על סרט ההעברה לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה (ונייר המגן) כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.
 • חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף או שרף
פסיעת נקודות
‎203 dpi‏: 0.125 מ"מ (0.0049 אינץ')
ממד X של מודול ברקוד:
‎203 dpi‏: 0.005-0.050 אינץ'