מפרט יחידת חיתוך אופציונלית
מפרט יחידת חיתוך אופציונלית

מפרט יחידת חיתוך אופציונלית

נתוני מפרט אלה מתייחסים למדפסות הכוללות את אפשרות יחידת החיתוך, אשר מאפשרת חיתוך ברוחב מלא של מדיה מסוג נייר מגן של מדבקות, תגיות, או קבלות.
יחידת חיתוך
יחידת חיתוך לעומס בינוני המתאימה לחיתוך מדיית נייר מגן ומדיית תגיות דקות (LINER/TAG).
אין
לחתוך מדבקות, נייר דבק או מעגלים מוטבעים.
עובי הנייר
  • מקסימום: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
  • מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
רוחב חיתוך
  • מקסימום למדפסות העברה תרמית ישירה: 108 מ"מ (4.25 אינץ')
  • מקסימום למדפסות העברה תרמית: 12 מ"מ (4.41 אינץ')
  • מינימום: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
מרחק בין מדבקות (אורך מדבקה)
מינימום: 25.4 מ"מ (1 אינץ')
שימוש במדיה באורכים קצרים יותר בין החיתוכים עלול לגרום לחסימה או לשגיאה ביחידת החיתוך.
יחידת החיתוך תוכננה לניקוי עצמי. מנגנון יחידת החיתוך הפנימי
אינו
מצריך תחזוקה מונעת.