קביעת סוגי מדיה תרמית
קביעת סוגי מדיה תרמית

קביעת סוגי מדיה תרמית

מדיה להעברה תרמית צריכה סרט לצורך ההדפסה, ולעומתה מדיה להדפסה תרמית ישירה אינה זקוקה לו. כדי לקבוע אם הכרחי להשתמש בסרט עם מדיה מסוימת, בצע למדיה בדיקת גירוד.
כדי לבצע בדיקת גירוד למדיה, גרד את משטח ההדפסה של המדיה באמצעות הציפורן או מכסה של עט. לחץ בחוזקה ובמהירות תוך גרירה על-פני משטח המדיה.
מדיה להדפסה תרמית ישירה עוברת טיפול כימי להדפסה (חשיפה) כאשר מופעל חום. שיטת בדיקת מדיהה זו משתמשת בחום שיוצר החיכוך כדי לזהות את המדיה.
האם הופיע סימון שחור על המדיה?
אם סימן שחור...
מצב הדפסת המדיה הוא...
מופיע...
העברה תרמית ישירה. המדפסת שברשותך תומכת במדיה זו.
אינך
צריך לטעון סרט.
לא מופיע...
העברה תרמית. נדרש סרט. תצטרך לטעון סרט.