גופני מדפסת
גופני מדפסת

גופני מדפסת

מדפסת מסדרת ZD תומכת במספר שפות וגופנים.
באפשרותך להיעזר בטכנולוגיה מתקדמת למיפוי ושינוי גודל של גופנים, אשר זמינה במדפסת עם שפת התכנות ZPL. הפקודות של ZPL תומכות בפרטים הבאים:
  • גופנים חלולים (TrueType ו-OpenType)
  • מיפוי תווי Unicode
  • גופנים עם מיפוי סיביות בסיסי
  • דפי קוד של תווים
יכולות הגופנים של המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך אינן תלויות בשפת התכנות.
  • לקבלת תיאורים ותיעוד של הגופנים, דפי הקוד, גישה לתווים, רישום גופנים, והמגבלות המתייחסים לשפות התכנות המתאימות במדפסת, עיין במדריכי התכנות של ZPL ושל הדור הקודם של EPL.
  • לקבלת מידע על תמיכה בטקסט, גופנים ותווים עיין במדריכי התכנות של המדפסת.
המדפסת כוללת כלי עזר ויישומים שמאפשרים הורדות גופנים למדפסת עבור שפות תכנות המדפסת ZPL ו-EPL.
על חלק מגופני ה-ZPL שהיצרן התקין במדפסת חלות מגבלות רישוי. לא ניתן להעתיקם, לשכפלם או לשחזרם במדפסת על-ידי טעינה מחדש או עדכון של הקושחה.
אם גופני ZPL אלה, שמוגבלים ברישיון, יוסרו באמצעות פקודת מחיקת אובייקט מפורשת של ZPL, יהיה צורך לרכוש אותם מחדש או להתקינם שוב באמצעות כלי להפעלה והתקנה של גופנים.
לגופני EPL אין מגבלה כזו.