זיהוי הגופנים במדפסת שלך
זיהוי הגופנים במדפסת שלך

זיהוי הגופנים במדפסת שלך

ניתן לטעון את הגופנים באזורי אחסון שונים במדפסת. הגופנים והזיכרון משותפים לשפות התכנות של המדפסת.
שפת התכנות ZPL מסוגלת לזהות גופניפ של EPL ו-ZPL. עם זאת, תכנות EPL מסוגל לזהות רק גופנים של EPL. לקבלת מידע נוסף על הגופנים וזיכרון המדפסת, עיין במדריכי התכנות המתאימים.
גופנים ספציפיים ל-ZPL:
כדי לנהל ולהוריד גופנים לתפעול הדפסה עם ZPL
השתמש ב-Zebra Setup Utility או ב-ZebraNet Bridge Utilities.
כדי להציג את כל הגופנים שטעונים במדפסת שלך
שלח את פקודת ה-ZPL ‏
^WD
למדפסת (לקבלת פרטים עיין במדריך למתכנתים של ZPL).
ב-ZPL:
 • גופני מפת סיביות באזורי הזיכרון השונים של המדפסת מזוהים על-פי סיומת הקובץ
  ‎.FNT
  .
 • גופנים המאפשרים שינוי גודל מזוהים על-פי סיומות הקובץ
  ‎.TTF
  ‏,
  ‎.TTE
  או
  ‎.OTF
  . (EPL אינה תומכת בגופנים אלה.)