ביצוע לוקליזציה במדפסת באמצעות דפי קוד
ביצוע לוקליזציה במדפסת באמצעות דפי קוד

ביצוע לוקליזציה במדפסת באמצעות דפי קוד

עבור כל אחת משפות התכנות של המדפסת, ZPL ו-EPL, המדפסת שלך תומכת בשתי מערכות של שפה, אזור וערכות תווים עבור הגופנים הקבועים שנטענו במדפסת.
המדפסת תומכת בלוקליזציה באמצעות דפי קוד של מפות תווים בינלאומיות נפוצות.
לתמיכה בדף הקוד של ZPL, לרבות Unicode, עיין בפקודה
^CI
במדריך התכנות של ZPL.