כוונון איכות המדפסת
כוונון איכות המדפסת

כוונון איכות המדפסת

איכות ההדפסה מושפעת משילוב של הגדרת החום (או הצפיפות) של ראש ההדפסה, מהירות ההדפסה והמדיה שנטענה. נסה הגדרות שונות כדי לקבוע את התצורה האופטימלית ליישום שלך.
ניתן לקבוע את איכות ההדפסה באמצעות פעולת השירות
Configure Print Quality
(הגדרת איכות ההדפסה) ב-Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra).
יצרני מדיה עשויים להמליץ על הגדרות מהירות ספציפיות כאשר תשתמש במדיה שלהם במדפסת. המהירות המומלצת עשויה להיות נמוכה מהגדרת המהירות המרבית של המדפסת!
תוכל לשלוט בהגדרת רמת השחור (או הצפיפות) של ההדפסה באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:
 • פקודת התכנות Set Darkness ‏(
  ^SD
  ) ב-ZPL (לקבלת פרטים עיין במדריך התכנות של ZPL)
 • מנהל התקן ההדפסה של Windows
 • יישום כגון ZebraDesigner
 • ב-ZD230 בלבד, הפקודה Print Rate ‏(
  ^PR
  ), שיכולה להאט את מהירות ההדפסה ל-102 מ"מ/שנ' (‎4 ips, ברירת המחדל). (לקבלת פרטים עיין במדריך למתכנתים של ZPL.)
אחרי שתכוונן הגדרות אלו, תוכל לאמת אותן על-ידי הדפסת מדבקת Printer Configuration (תצורת המדפסת) (ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורה).