החלפת חומרים מתכלים תוך כדי השימוש במדפסת
החלפת חומרים מתכלים תוך כדי השימוש במדפסת

החלפת חומרים מתכלים תוך כדי השימוש במדפסת

אם החומרים המתכלים של המדפסת (סרט, מדבקות, קבלות, תגיות, כרטיסים וכו') נגמרים במהלך ההדפסה, השאר את המדפסת דולקת בעת טעינתם מחדש. (אם תכבה את המדפסת יאבדו נתונים). אחרי שתטען גליל מדיה או סרט חדשים, פשוט לחץ על הלחצן
FEED
(הזנה) כדי לחדש את ההדפסה.