בחירת מצב ההדפסה
בחירת מצב ההדפסה

בחירת מצב ההדפסה

השתמש במצב הדפסה שתואם למדיה שבה אתה משתמש ולאפשרויות הזמינות במדפסת. נתיב המדיה של מדיית גליל ומדיה בקיפול מניפה הוא זהה.
כדי להגדיר שימוש של המדפסת במצב הדפסה ספציפי, עיין על השימוש בפקודה
^MM
במדריך התכנות של ZPL. המדריך זמין להורדה בכתובת zebra.com/zd200t-info.
מצבי הדפסה אלה זמינים במדפסת מסדרה ZD200 שברשותך:
תלישה (ברירת מחדל; זמין עם כל אפשרות של המדפסת ועם מרבית סוגי המדיה)
המדפסת מדפיסה את המדבקות עם קבלתן. את המדבקות ניתן לתלוש לאחר הדפסתן.
קילוף (זמין עם אפשרות מנפק המדבקות)
המדפסת מקלפת את המדבקה מנייר המגן תוך כדי ההדפסה. היא משהה את הדפסת המדבקה הבאה עד להסרת המדבקה הנוכחית.
חיתוך (זמין עם יחידת החיתוך האופציונלית המותקנת על-ידי היצרן בלבד)
המדפסת חותכת כל מדבקה בנפרד לאחר הדפסתה.