הדפסה תרמית
הדפסה תרמית

הדפסה תרמית

המדפסות מסדרה ZD200 משתמשות בחום כדי לחשוף מדיית העברה תרמית ישירה לחום ולחץ כדי להמס את ה'דיו' ולהעבירו אל המדיה. יש לנקוט זהירות רבה כדי להימנע ממגע בראש ההדפסה כשהוא חם ורגיש לפריקת חשמל סטטי.
ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה,
הימנע
מנגיעה בראש ההדפסה. בצע את תחזוקת ראש ההדפסה
רק
באמצעות עט הניקוי.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.