מתאמי גליל מדיה
מתאמי גליל מדיה

מתאמי גליל מדיה

ערכת מתאמי גליל מדיה כוללת צמד מתאמי גליל מדיה בקוטר פנימי (I.D.‎) של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ') ושני בורגי התקנה.
מתאמי גליל המדיה אמנם מיועדים להתקנה קבועה במדפסת, אולם ניתן להחליפם במקרה הצורך כדי לתמוך בגדלים שונים של גלילי מדיה.
המתאמים עלולים להתבלות אם מחליפים אותם לעתים קרובות מדי.
הוצאת מתאמי המדיה כדי להדפיס באמצעות ליבות גליל סטנדרטיות עלולה להשאיר חלקי פלסטיק באזורי הצד של מחזיקי גליל המדיה, שיתחככו בגליל. חלקים מוצמדים אלה עלולים להידחף לעבר צדו של מחזיק גליל המדיה.