הדפסה על מדיה בקיפול מניפה
הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

כדי להדפיס על מדיה בקיפול מניפה תצטרך לכוונן את מיקום העצירה של מובילי המדיה.
 1. פתח את המכסה העליון.
  תמונה זו מציגה את הנתיב של המדיה בקיפול מניפה.
 2. כוונן את מיקום העצירה של מוביל המדיה באמצעות מנעול מוסט (אפור).
  1. השתמש בחלק מהמדיה בקיפול מניפה כדי לעזור לקבוע את מיקום העצירה.
  2. דחף את המנעול המוסט האפור שבמחזיק הגליל השמאלי לעבר גב המדפסת, כדי לנעול את מיקום מחזיק הגליל.
  3. משוך אותו לפנים כדי לשחרר את הנעילה.
 3. הכנס את המדיה דרך החריץ בגב המדפסת והעבר את המדיה בין מוביל המדיה לבין מחזיקי הגליל.
 4. סגור את המכסה העליון.
ייתכן שמיקום העצירה של מוביל המדיה יצריך כוונון נוסף אם, אחרי הדפסה או שימוש בלחצן
FEED
(הזנה) כדי לקדם מספר מדבקות:
 • המדיה לא תמשיך להתקדם במרכז (תנוע מצד לצד), או
 • צדי המדיה (נייר המגן, תגית, נייר וכו') שחוקים או פגומים בעת יציאתם מהמדפסת.
אם כוונון נוסף לא פותר את הבעיה, נתב את המדיה מעל שני פיני החזקת הגליל שבמוביל המדיה.
תוכל גם לספק תמיכה נוספת במדיה דקה על-ידי מיקום ליבת גליל ריקה — ברוחב זהה לזה של מערוך המדיה בקיפול מניפה —בין מחזיקים הגליל.