בתוך מדפסת סרט עם קיבולת כפולה
בתוך מדפסת סרט עם קיבולת כפולה

בתוך מדפסת סרט עם קיבולת כפולה

1
גררת הסרט
‎2‎
חיישן ראש מורם (פנימי)
3
חיישן זחיח (סימן שחור ורשת-מרווח תחתון)
‎4‎
גליל הדפסה (הנעה)
‎5‎
מעצור מוביל המדיה
‎6‎
מובילי מדיה
‎7‎
מחזיקי גליל
‎8‎
חיישן רשת (מרווח) עליון (הצד האחר)
‎9‎
ראש הדפסה (אסור לגעת!)
תושבת לסרט בקיבולת כפולה  – מחזיקי גליל סרט
1
צירי איסוף הסרט (ליבת גליל ריקה לסרט המשומש)
‎2‎
צירי הזנת הסרט (מיקומם של גלילי הסרט החדשים)