הגדרה במערכת ההפעלה Windows
הגדרה במערכת ההפעלה Windows

הגדרה במערכת ההפעלה Windows

פרק זה יסייע לך להגדיר את התקשורת בין המדפסת שלך לבין סביבת מערכת ההפעלה Windows.