בדיקת הדפסה באמצעות Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra)
בדיקת הדפסה באמצעות Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra)

בדיקת הדפסה באמצעות Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra)

 1. פתח את Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra).
 2. לחץ על סמל המדפסת שהותקנה לאחרונה כדי לבחור את המדפסת.
 3. לחץ על הלחצן
  Open Printer Tools
  (פתח כלי מדפסת).
 4. גש לכרטיסייה Print (הדפסה), לחץ על
  Print configuration label
  (הדפס מדבקת תצורה), ולאחר מכן לחץ על
  Send
  (שלח).
המדפסת אמורה להדפיס דוח תצורה.