הדפסת בדיקה בהעתקת קובץ פקודת ZPL עבור מערכות הפעלה שאינן Windows
הדפסת בדיקה בהעתקת קובץ פקודת ZPL עבור מערכות הפעלה שאינן Windows

הדפסת בדיקה בהעתקת קובץ פקודת ZPL עבור מערכות הפעלה שאינן Windows

 1. צור קובץ טקסט עם מחרוזת ASCII זו:
  ~WC
 2. שמור את הקובץ בשם שרירותי, כגון
  TEST.ZPL
  .
 3. העתק את הקובץ אל המדפסת. עבור DOS, שליחת קובץ זה ליציאה הטורית של המדפסת תהיה פשוטה כמו השימוש בפקודה זהו:
  COPY TEST.ZPL COM1
  ממשקי חיבור ומערכות הפעלה אחרים יצריכו מחרוזות פקודה שונות. עיין בתיעוד מערכת ההפעלה לקבלת הוראות מפורטות כיצד להעתיק בדיקה זו על ממשק המדפסת המתאים.