הגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי
הגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי

הגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי

אפשרות התקשורת האלחוטית (אשר כוללת קישוריות Wi-Fi, ‏Bluetooth Classic ו-Bluetooth Low Energy) זמינה
אך ורק
כתצורה שהותקנה על-ידי היצרן. בעזרת Connectivity Wizard (אשף הקישוריות), הוראות אלו ינחו אותך לאורך תהליך הגדרת התצורה הבסיסית של אפשרות שרת ההדפסה הפנימי עם חיבור Wi-Fi.
לקבלת מידע מפורט על התקנת ממשקי Ethernet/LAN ו-Bluetooth, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית/קווית ובמדריך לניהול מדפסת Bluetooth, הזמינים באתר zebra.com.
תוכל להגדיר פעולה אלחוטית של המדפסת באחת מהשיטות הבאות:
באמצעות Connectivity Wizard (אשף הקישוריות) (נדון במדריך זה)
בעת פעולתו, האשף כותב קובץ Script בשפת ZPL כדי לאפשר למחשב שלך לנהל תקשורת עם המדפסת באמצעות Wi-Fi.
לקראת סוף התהליך, האשף ינחה אותך לשלוח את הפקודה ישירות למדפסת או לשמור קובץ עם ה-Script של ה-ZPL. אם תבחר לשמור קובץ ZPL זה:
  • תוכל לשלוח את הקובץ למדפסת אחת או יותר שישתמשו באותן הגדרות רשת, באמצעות כל חיבור זמין שהוא (טורי, מקבילי, USB, או שרת הדפסה בחיבור קווי).
  • אם הגדרות הרשת של המדפסת שוחזרו להגדרות ברירת המחדל של היצרן, תוכל לשלוח את הקובץ מחדש למדפסת בשלב עתידי.
שימוש בקובץ Scipt של ZPL שאתה כותב בעצמך*
השתמש בפקודה
^WX
כדי להגדיר את הפרמטרים הבסיסיים של סוג האבטחה.
באמצעות פקודות Set/Get/Do‏ ‎(SGD)‎ שניתן לשלוח למדפסת.
התחל מהפקודה
wlan.security
כדי לקבוע את סוג האבטחה האלחוטית. לאחר מכן הוסף פקודות SGD אחרות (שיידרשו בהתאם לסוג האבטחה שתבחר) כדי לציין את הפרמטרים הנדרשים האחרים.
* לקבלת מידע נוסף על אפשרויות אלו עיין במדריך התכנות של ZPL. תוכל לשלוח פקודות אלו דרך כל חיבור זמין שהוא (טורי, מקבילי, USB, או שרת הדפסה בחיבור קווי).