שליחת קובץ Script עם הגדרת תצורה של ZPL למדפסת
שליחת קובץ Script עם הגדרת תצורה של ZPL למדפסת

שליחת קובץ Script עם הגדרת תצורה של ZPL למדפסת

השלם את הגדרת שרת ה-WiFi של המדפסת על-ידי שליחת קובץ Script של ZPL למדפסת דרך היציאה שבחרת בקביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge’s Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge). אולי תרצה לשמור את קובץ ה-Script של ה-ZPL ולהשתמש בו כדי לשחזר את תצורת הרשת של המדפסת, למקרה שיתבצע בעתיד איפוס של המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. שמירת קובץ ה-Script גם תאפשר לך להגדיר במהירות מספר מדפסות, אם הן צריכות את אותן הגדרות.
 1. ודא שהמדפסת מחוברת למחשב באמצעות חיבור קווי ליציאת USB.
 2. אם המדפסת כבויה, הדלק אותה.
 3. באשף הקישוריות: בחלון Review and Send ZPL for Wireless (סקור ושלח את ZPL למדפסת אלחוט), לחץ על
  Finish
  (סיום).
  המחשב ישלח את קובץ ה-Script של ZPL למדפסת דרך יציאת הממשק. המסך Wireless Setup Wizard (אשף הגדרות אלחוט) ייסגר.
 4. כבה את המדפסת ואז הדלק אותה שוב.
 5. שים לב למצב התקשורת האלחוטית של המדפסת בנוריות החיווי של המדפסת, וודא שבמדפסת הוגדרה קישוריות אלחוטית.
 6. בשלב זה תוכל לשמור את קובץ ה-Script של ZPL לשימוש מאוחר יותר עם מדפסת זו, ולהגדיר מדפסות אחרות שאולי יצטרכו את אותן הגדרות רשת. שמור את קובץ ה-Script.
  1. בחלון Review and Send ZPL for Wireless (סקור ושלח את ZPL למדפסת אלחוטית), סמן את קובץ ה-Script, לחץ לחיצה ימנית ובחר את
   Copy
   (העתק).
  2. פתח עורך טקסט, כגון Notepad, והדבק את קובץ ה-Script בחלון היישום.
  3. שמור את קובץ ה-Script.
  4. חזור לאשף הקישוריות, שם תוכל ללחוץ על
   Cancel
   (ביטול) כדי לצאת מהאשף מבלי לשלוח את קובץ ה-Script למדפסת בשלב זה.
  כדי להגדיר את התצורה של אותה מדפסת פעם נוספת (במקרה שהיא אופסה להגדרות ברירת המחדל של היצרן) או להגדיר במדפסות אחרות את אותן ההגדרות, שלח את קובץ ה-Script של ZPL למדפסת דרך החיבור שבחרת, כפי שתואר בשלבים הקודמים בנוהל זה.