קביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge’s Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge)
קביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge’s Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge)

קביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge’s Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge)

אמנם קיימות מספר אפשרויות לחבר ולהגדיר את המדפסת שלך להפעלות ענן, WLAN ו-LAN, אולם הכלי המומלץ לשימוש הוא Link-OS Profile Manager. Link-OS Profile Manager מסופק עם ZebraNet Bridge Enterprise (לתצורה מקומית ולתצורת LAN), כלי הגדרת תצורה אשר זמין להורדה בכתובת zebra.com/software.
Connectivity Wizard (אשף הקישוריות), (המהווה חלק מתוכנה זו) מאפשר לך להגדיר בקלות את תצורת המדפסת להפעלה אלחוטית, על-ידי כתיבת Script ה-ZPL המתאים למדפסת שלך. השתמש בכלי זה כדי להגדיר את תצורת שרת ההדפסה האלחוטית של המדפסת שלך, בין אם בפעם הראשונה ובין אם לאחר איפוס אפשרויות הרשת של המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
 1. אם עדיין לא הורדת והתקנת אותו, הורד את ZebraNet Bridge Enterprise גרסה 1.2.5 ואילך מהכתובת zebra.com/software והתקן אותו במחשב שלך.
  תצטרך את ZebraNet Bridge Enterprise גרסה 1.2.5 ואילך לצורך הגדרת תצורת המדפסת.
 2. הפעל את הכלי ZebraNet Bridge Enterprise. אם תונחה לספק מספר סידורי, תוכל לבחור ללחוץ על
  Cancel
  (ביטול) ולהמשיך להשתמש ב-Connectivity Wizard.
 3. בשורה
  Menu
  (תפריט) ב-Windows, בחר
  (כלים) Tools
  (אשף קישוריות) Connectivity Wizard
  .
  Connectivity Wizard (אשף הקישוריות) ייפתח.
 4. ברשימה
  Choose Port
  (בחר יציאה), בחר את היציאה אליה מחוברת המדפסת שלך.
  אם ברצונך לשמור את הקובץ מבלי לשלוח אותו למדפסת...
  בחר יציאה זמינה כלשהי.
  אם תחליט לבחור
  File
  (קובץ)...
  עיין כדי להגיע למיקום של הקובץ.
  אם תבחר יציאה טורית...
  פרטי הגדרת הצורה של היציאה הטורית מופיעים מתחת לרשימה
  Choose Port
  (בחירת יציאה). במידת הצורך, שנה את הגדרות התקשורת הטורית כך שיתאימו להגדרות המדפסת שלך.
  אם יציאה נמצאת בשימוש התקן אחר, היא
  לא
  תופיע ברשימה הנפתחת.
 5. לחץ על
  Next
  (הבא).
  האשף יבקש ממך לבחור את התקן שרת ההדפסה שאת תצורתו אתה מעוניין להגדיר.
 6. בחר
  Wireless
  (אלחוטי) ולחץ על
  Next
  (הבא).
  האשף יבקש ממך לציין את סוג המדפסת שבה אתה משתמש.
 7. בחר את סוג המדפסת שבה אתה משתמש ולחץ על
  Next
  (הבא).
  האשף ינחה אותך להזין את פרטי כתובת ה-IP האלחוטית.
 8. הפוך את אפשרויות כתובת ה-IP ‏
  DHCP
  (דינמית) או
  Static
  (סטטית) לזמינות.
  אם בחרת
  DHCP
  (דינמית)...
  לחץ על
  Next
  (הבא) והתקדם לשלב הבא בהליך זה.
  אם בחרת
  Static
  (סטטית)...
  הזן את
  IP Address
  (כתובת ה-IP), שער ברירת המחדל ומסכת רשת-המשנה עבור שרת ההדפסה האלחוטית ולחץ על
  Next
  (הבא).
  ייפתח החלון Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית).
 9. הזן את ה-
  ESSID
  .
  אתה נדרש להזין את ה-
  ESSID
  (ואת ביטוי הסיסמה, אם אתה משתמש בביטוי סיסמה) בנקודת הגישה שלך לפני השלמת צעדים אלו.
 10. ברשימה הנפתחת
  Security Mode
  (מצב אבטחה), בחר את המצב המתאים.
  אם תבחר...
  בצע את הצעדים הנוספים הללו עבור האפשרות שבחרת, ולאחר מכן התקדם לשלב הבא.
  None
  (ללא) (אין פרוטוקול אבטחה)
  דלג על שלב זה.
  .
  EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-FAST, או WPA-EAP-TLS
  בחלק ה-EAP, אם נדרש, הזן את ה-
  Optional Private Key
  (מפתח פרטי אופציונלי).
  PEAP‏, LEAP‏, WPA-EAP-TTLS‏, WPA-PEAP, או WPA-LEAP
  בחלק General Security (אבטחה כללית), הזן את
  Security Username
  (שם משתמש האבטחה) ואת ה-
  Password
  (סיסמה).
  WPA-PSK
  בחלק WPA, בחר את
  PSK Type
  (סוג ה-PSK), והזן את
  PSK Name
  (שם ה-PSK).
  WPA-EAP-FAS
  בחלק General Security (אבטחה כללית), הזן את
  Security Username
  (שם משתמש האבטחה) ואת ה-
  Password
  (סיסמה).
  בחלק EAP של החלון, אם יש צורך, הזן את
  Optional Private Key
  (מפתח פרטי אופציונלי).
  KERBEROS
  בהגדרות ה-Kerberos, הזן ערכים עבור
  Kerberos User
  (משתמש Kerberos),
  Kerberos Password
  (סיסמת Kerberos),
  Kerberos Realm
  (תחום Kerberos), ו-
  Kerberos KDC
  .
  KERBEROS
  אינו
  נתמך בשרתי הדפסה Internal Wireless Plus או בכרטיסי תקשורת אלחוטית.
 11. לחץ על
  Next
  (הבא).
 12. בחלון Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית), לחץ על
  Advanced Options
  (אפשרויות מתקדמות).
  ייפתח החלון Advanced Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית מתקדמות).
 13. סקור ושנה את ההגדרות בחלון Advanced Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית מתקדמות) לפי הצורך.
 14. לחץ על
  OK
  (אישור) כדי לחזור לחלון הגדרות התקשורת האלחוטית.
 15. לחץ על
  Next
  (הבא).
  על סמך בחירותיך בשלבים הקודמים, האשף ייצור קובץ Script עם פקודות ה-ZPL המתאימות ויציג אותן לסקירתך.
  אם בחרת
  Tabletop/Desktop
  (שולחן עבודה), תיבת הדו-שיח תהיה דומה לזו המוצגת:
 16. החלט אם ברצונך לשלוח את קובץ ה-Script מיד או לשמור אותו לשימוש במועד מאוחר יותר.