הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth
הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth

הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth

Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra) מספקים דרך מהירה וקלה להגדרת חיבור Bluetooth אלחוטי עם המדפסת שלך.
 1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל
  Zebra Setup Utilities
  (כלי העזרה להתקנה של Zebra, מכונה גם ZSU) בשולחן העבודה שלך.
 2. חבר את המחשב והמדפסת באמצעות כבל USB.
 3. במסך הראשון של ZSU, הדגש את המדפסת המותקנת המוצגת בחלון ולחץ על
  Configure Printer Connectivity
  (הגדר את תצורת הקישוריות של המדפסת).
 4. במסך Connectivity Type (סוג הקישוריות), בחר
  Bluetooth
  ולאחר מכן לחץ על
  Next
  (הבא).
 5. במסך Bluetooth Settings (הגדרות Bluetooth), סמן את
  Enabled
  (זמין) כדי להפוך את פונקציונליות ה-Bluetooth לזמינה.
 6. בשדה
  Friendly Name
  (שם ידידותי), הגדר את שם ה-Bluetooth של ההתקן שבו תשתמש כדי לגלות את ההתקן ברשת.
  זהו השם שההתקן הראשי יחיל על המדפסת.
 7. אם תרצה שההתקן יופיע כאשר ההתקנים הראשיים מחפשים התקנים חדשים שישויכו אליהם, הגדר את השדה
  Discoverable
  (ניתן לגילוי) כ-
  On
  (מופעל). אם לא, הגדר אותו כ-
  Off
  (כבוי).
 8. הגדר את
  Authentication
  (אימות) למצב
  On
  (מופעל).
  הגדרה זו לא קיימת ב-Link-OS Profile Manager, אולם תידרש לוודא שהיא במצב
  On
  (מופעל) אם תרצה להזין קוד PIN ב-Zebra Setup Utilities. כדי לקבוע את הגדרת האימות בפועל של המדפסת, יש לגשת אל
  (הגדרות מתקדמות) Advanced Settings
  (מצב אבטחה) Security Mode
  .
 9. הערכים שנקבעים בשדה
  Authentication PIN
  (קוד PIN לאימות) ישתנו בהתאם לגרסת ה-Bluetooth (מכונה גם BT) של ההתקן הראשי. אם ההתקן הראשי משתמש ב-BT 2.0 או בגרסה קודמת, הזן ערך מספרי בשדה זה. תתבקש להזין ערך זה בהתקן הראשי כדי לאמת את השיוך. בנוסף, עם השיוך באמצעות קוד PIN, בחר
  Security Mode 2
  (מצב אבטחה 2) או
  3
  תחת
  Advanced Settings
  (הגדרות מתקדמות).
  אם ההתקן הראשי משתמש ב-BT 2.1 או בגרסה חדשה יותר, אין להגדרה זו השפעה. הגרסאות החדשות יותר של BT v2.1 משתמשות ב-Secure Simple Paring (שיוך פשוט מאובטח - SSP), שאינו מחייב שימוש בקוד PIN.
 10. כדי להציג את הגדרות ה-Bluetooth המתקדמות לחץ על הלחצן
  Advanced Settings...
  (הגדרות מתקדמות...).
  לקבלת מידע נוסף על Advanced Settings (הגדרות מתקדמות), עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית.
 11. לחץ על
  Next
  (הבא) כדי להמשיך בהגדרת התצורה של המדפסת.
  יוצגו פקודות SGD הנדרשות להגדרת התצורה של המדפסת.
 12. במסך Send Data (שליחת נתונים), לחץ על המדפסת שאליה תרצה לשלוח את הפקודות, או על הלחצן
  File
  (קובץ) כדי לשמור את הפקודות בקובץ לשימוש מאוחר יותר.
 13. כדי לשלוח את הפקודות למדפסת שבחרת, לחץ על
  Finish
  (סיום).
  המדפסת תתעדכן ואז תופעל מחדש.
 14. כעת תוכל לנתק את ממשק USB מהמדפסת.
 15. כדי להשלים את תהליך שיוך ה-Bluetooth, הפוך את התקן ה-Bluetooth לזמין לגילוי בהתקן הראשי שלך ופעל בהתאם להוראות המופיעות בהתקן הראשי.