התקנת מנהלי התקן ההדפסה של Windows
התקנת מנהלי התקן ההדפסה של Windows

התקנת מנהלי התקן ההדפסה של Windows

כדי להשתמש במדפסת שלך עם מחשב מבוסס-Microsoft Windows, תחילה תידרש להתקין את מנהלי ההתקן המתאימים. השתמש ב-Zebra Setup Utilities כדי להתקין את מנהלי ההתקן של המדפסת בהתקן הראשי שלך והפעל את Utilities כשחיבור החשמל למדפסת כבוי. מנהלי התקן אלה מאפשרים לך להגדיר ולנהל את המדפסת שלך בנוחות דרך ההתקן הראשי שלך: מחשב Windows, התקן Android או התקן Apple.
תוכל לחבר את המדפסת למחשב שלך באמצעות כל אחד מהחיבורים הנתמכים שזמינים לשימושך. עם זאת,
אל
תחבר כבלים כלשהם בין המחשב והמדפסת לפני שאשפי ההתקנה ינחו אותך לעשות זאת. אם תחבר את הכבלים ברגע הלא נכון, המדפסת לא תתקין את מנהלי ההתקן הנכונים של המדפסת. כדי לבצע שחזור לאחר התקנת מנהל התקן שגוי ראה מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן.
אם אתה משתמש במחשב PC, הוא נדרש לפעול עם מערכת הפעלה Windows התומכת במנהל ההתקן של Zebra. (עיין בהערות המוצר של Zebra Setup Utilities לקבלת רשימת מערכות ההפעלה הנתמכות של Windows.)
אם אתה משתמש בכבל פיזי לצורך חיבור המחשב למדפסת, הקפד לעיין במפרט הכבלים ובפרמטרים הספציפיים לממשק התקשורת הפיזי שבו בכוונתך להשתמש. מידע זה יעזור לך לבחור את הגדרות התצורה המתאימות גם לפני שתחבר את המדפסת לחשמל וגם מיד לאחר מכן.
 • לקבלת דרישות כבלי הממשק הבסיסיות ראה דרישות כבלי ממשק.
 • לקבלת מידע על דרישות כבל USB ומידע על קישוריות USB בסיסית, ראה ממשק USB.
 • לקבלת מידע על המפרט של כבל Ethernet ומידע על קישוריות Ethernet בסיסית, ראה Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45).
 • לקבלת מידע מפורט על התקנת ממשקי Ethernet/LAN ו-Bluetooth, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית/קווית ובמדריך לניהול מדפסת Bluetooth, הזמינים באתר zebra.com.
 1. נווט אל zebra,com/drivers.
 2. לחץ על
  Printers
  (הדפסות).
 3. בחר את דגם המדפסת שלך.
 4. בדף המוצר של המדפסת (zebra.com/zd200t-info), לחץ על
  Drivers
  (מנהלי התקן).
 5. הורד את מנהל ההתקן המתאים עבור Windows.
  קובץ ההפעלה של מנהל התקן (למשל
  zd86423827-certified.exe
  ) מתווסף לתיקיית ההורדות (Download) שלך.
 6. ודא שהמדפסת כבויה ואינה מחוברת לחשמל.
  אל
  תדליק את המדפסת לפני שאשף ההתקנה ינחה אותך לעשות זאת.
 7. במחשב שלך, הפעל את קובץ ההפעלה של Zebra Setup Utilities (‏ZSU) ופעל על-פי ההנחיות.
  אשף ההתקנה יתקין את מנהלי ההתקן של המדפסת וינחה אותך להדליק את המדפסת.
  אחרי שההתקנה תושלם, באפשרותך לבחור להוסיף את מנהלי ההתקן למערכת (Configure System, הגדרת המערכת) או לבחור להוסיף מדפסות ספציפיות בשלב מאוחר יותר.
 8. בחר
  Configure System (הגדרת המערכת)
  , ולאחר מכן לחץ על
  Finish
  (סיום).
  אשף ההתקנה של המדפסת מתקין את מנהלי ההתקן.