הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)
הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)

הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)

השתמש בסקירה זו כדי להבין כיצד להגדיר את המדפסת שלך באמצעות מערכות ההפעלה הנפוצות ביותר (הנתמכות) של Windows וחיבור מקומי (קווי). (תוכל להגדיר את המדפסת גם באמצעות קישוריות Wi-Fi או Bluetooth שהותקנה על-ידי היצרן, כמתואר בהגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי ובהגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth.)
 1. הורד את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra, ‏ZSU) מהדף ZD200 Series Thermal Transfer Printer (מדפסת העברה תרמית סדרה ZD200) באתר האינטרנט של Zebra, בכתובת zebra.com/zd200t-info. (ראה התקנת מנהלי התקן ההדפסה של Windows).
 2. ודא שהמדפסת כבויה.
 3. הפעל את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra, ‏ZSU) מתוך ספריית ההורדות שלך.
 4. לחץ על
  Install New Printer
  (התקן מדפסת חדשה) והרץ את אשף ההתקנה.
 5. לחץ על
  Install Printer
  (התקן מדפסת), ולאחר מכן בחר את מספר הדגם של המדפסת שלך מתוך רשימת המדפסות של Zebra.
 6. בחר יציאת USB המתאימה והתחבר למחשב.
  באפשרותך להשתמש בממשק ה-USB לצורך התקנה מונחית-אשף בהתקנים הפועלים ברשת או בהתקנים עם Bluetooth Classic (4.0).
 7. הדלק את המדפסת כשהאשף ינחה אותך לעשות זאת.
 8. השתמש באשף כדי להגדיר את התצורה של תקשורת המדפסת עבור סוג הממשק שנבחר.
 9. בצע בדיקת הדפסה כדי לוודא שהמדפסת הוגדרה כהלכה.
אם לא התקנת את מנהלי ההתקן של המדפסת לפני שהתחברת למדפסת והדלקת אותה, ראה מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן.