התקנה
התקנה

התקנה

תהליך התקנת המדפסת כולל שני שלבים: התקנה של החומרה והתקנה של המערכת המארחת (תוכנה/מנהל התקן). פרק זה עוסק באופן ההתקנה של התוכנה הפיזית לצורך הדפסת המדבקה הראשונה.