הכנת המדיה והטיפול בה
הכנת המדיה והטיפול בה

הכנת המדיה והטיפול בה

כדי להפיק את איכות ההדפסה המרבית חשוב להקפיד על הטיפול במדיה ואחסונה. אם המדיה תזדהם או תתלכלך, היא תוכל להזיק למדפסת או לגרום לפגמים בתמונה המודפסת (חורים, פסים, שינויי צבע, פגיעה באיכות הדבק וכו').
במהלך הייצור, האריזה, הטיפול והאחסון, השכבה החיצונית של המדיה עלולה להתלכלך או להזדהם.
מומלץ להסיר את השכבה החיצונית של גליל המדיה או המערום. פעולה זו תרחיק זיהומים, ככל שיהיו, אשר עלולים לעבור לראש ההדפסה במהלך פעולה רגילה.