התאוששות ממצב Media-Out (המדיה נגמרה)
התאוששות ממצב Media-Out (המדיה נגמרה)

התאוששות ממצב Media-Out (המדיה נגמרה)

 1. פתח את המדפסת (ראה פתיחה וסגירה של המדפסת).
  המדיה שתראה אמורה להימצא בקצה הגליל או בקרבתו, ובנייר המגן תחסר מדבקה אחת.
 2. הסר את המדיה שנותרה ואת ליבת הגליל.
 3. הכנס גליל מדיה חדש. (אם המדפסת שלך מצוידת במודול יחידת החיתוך, שמותקן על-ידי היצרן בלבד, ראה טעינת מדיה וטעינת גליל מדיה עבור דגמים עם יחידת חיתוך.)
  אם אתה מתקין מדיה זהה נוספת...
  טען את המדיה החדשה ולחץ על הלחצן
  FEED
  (הזנה) (קידום) פעם אחת כדי לחדש את ההדפסה.
  אם אתה טוען מדיה אחרת (גודל, ספק או אצווה אחרים)...
  טען את המדיה החדשה וכייל את המדפסת למדיה כדי להבטיח פעולה מיטבית. (ראה הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)).
  אם אתה טוען מדיה בגודל (אורך או רוחב) אחר, בדרך-כלל תצטרך לשנות את ממדי המדיה המתוכנתים או את תבנית המדבקה הפעילה במדפסת.
לעתים ייתכן תחסר מדבקה באמצע גליל מדבקות (במקום בקצה גליל המדיה). בנוסף להגעה לקצה הגליל, ייגרם מצב Media Out (המדיה נגמרה). להתאוששות ממצב זה:
 1. משוך את המדיה החוצה מעבר למדבקה החסרה, עד שהמדבקה הבאה תימצא מעל לגליל ההדפסה.
 2. סגור את המדפסת.
 3. לחץ פעם אחת על הלחצן
  FEED
  (הזנה) (קידום).
המדפסת תסנכרן מחדש את מיקום המדבקה ותהיה מוכנה לחידוש ההדפסה.