זיהוי מצב Ribbon-Out ('נגמר סרט')
זיהוי מצב Ribbon-Out ('נגמר סרט')

זיהוי מצב Ribbon-Out ('נגמר סרט')

כשהסרט נגמר, המדפסת מפעילה התראת מדיה לציון מצב Ribbon Out (נגמר סרט).
המדפסת מזהה אוטומטית את הרפלקטור הכסוף שבקצה גליל סרט של Zebra ומציגה התראת מדיה (נורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב באדום). זהו חלק ממחזור השימוש הרגיל במדיה.