טעינת גליל מדיה
טעינת גליל מדיה

טעינת גליל מדיה

השתמש במידע שבסעיף זה כדי להבין אפשרויות מדיית הדפסה שונות, סוגי זיהוי, וכיצד לטעון גליל מדיה במדפסת.
המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך תומכת בשלושה סוגי מדיה בסיסיים:
מדיה רציפה
משמשת לפריטים כגון קבלות. לא כוללת סימונים להגדרת אורך ההדפסה.
מדיית סימון
כוללת קווים שחורים, סימונים שחורים, חריצים או חורים כדי להגדיר את אורך ההדפסה עבור כל פריט מודפס.
מדיית מדבקות
משתמשת בחיישן כדי לבחון את השכבה האחורית של המדיה (נייר המגן) ולזהות את ההתחלה והסוף של המדבקות בגליל.
המדפסת משתמשת בשתי שיטות חישה לטיפול במגוון רחב של מדיות:
חישה טרנסמיסיבית של האזור המרכזי
למדיה רציפה ו/או מדיית מרווח/רשת מדבקות.
חישה זחיחה (רפלקטיבית) במחצית הרוחב
כדי לזהות תבנית הדפסה (אורך) באמצעות הסימונים השחורים, הקווים השחורים, החריצים או החורים שעל המדיה.