כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריצים
כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריצים

כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריצים

החיישן הזחיח הוא חיישן בעל שני תפקידים, שמספק חישת מדיה טרנסמיסיבית (רואה מבעד למדיה) וחישת מדיה רפלקטיבית. בכל רגע נתון המדפסת יכולה להשתמש רק באחת מבין שתי שיטות החישה הללו. בעת הדפסה על מדיית סימן שחור, החיישן הזחיח חייב להיות מכוונן כדי לזהות את הסימונים או החריצים שעל המדיה.
חישת הסימן השחור מחפשת משטחים שאינם מחזירים אור, כדי סימונים שחורים, קווים שחורים, חריצים או חורים בגב המדיה, שאינם מחזירים לגלאי החיישן את קרן האור התחום האינפרא-אדום. אור החיישן וגלאי הסימן השחור שלו ממוקמים זה לצד זה, מתחת למכסה החיישן.
לחיישן הזחיח יש מיקום חיישן יחיד עבור מדיית רשת/מרווח, ומיקום זה משמש כמיקום ברירת המחדל שלו.
תכנון החיישן מאפשרת למדפסת להשתמש במדיה הכוללת סימונים שחורים או חריצים (חורים לאורך המדיה) בצדה האחורי (או על נייר המגן של המדיה). החיישן מתיישר ביחס למרכז הסימונים השחורים או החריצים (ולא למרכז גליל המדיה). הדבר נועד כדי להימנע ממערך חישת רשת/מרווח.
  1. מקם את חץ היישור של החיישן הזחיח במרכז הסימן השחור או החריץ שבחלקה התחתון של המדיה.
  2. ודא שהגדרת את יישור החיישן רחוק ככל האפשר מקצה המדיה, אך במקום שבו הסימן מכסה 100% מחלון החיישן.
בעת ההדפסה, המדיה יכולה לנוע מצד לצד ±1 מ"מ (עקב שינויים במדיה ונזק לקצוות שנגרם כתוצאה מהטיפול בה). גם החריצים שבצדי המדיה עשויים להינזק.