טעינת מדיה
טעינת מדיה

טעינת מדיה

נוהל זה מיועד להתקנים האופציונליים במדפסת המיועדים לתלישה (מסגרת רגילה), ניפוק מדבקות או חיתוך מדיה.
 1. פתח את המדפסת. משוך את מנופי תפס השחרור לעבר חזית המדפסת.
 2. פתח את מחזיקי גליל המדיה.
 3. ביד אחת, כוון את גליל המדיה כך שמשטח ההדפסה יופנה כלפי מעלה בעוד הוא עובר על גליל ההדפסה (ההנעה).
 4. השתמש בידך הפנויה כדי למשוך את מובילי המדיה לפתיחה.
 5. מקם את גליל המדיה על מחזיקי הגליל ושחרר את המובילים. ודא שהגליל מסתובב בחופשיות.
  ודא שהגליל אינו מונח בתחתית תא המדיה.
 6. משוך את המדיה כך שתצא מחזית המדפסת.
 7. דחף את המדיה מתחת לשני מובילי המדיה.
 8. הפוך מעלה את המדיה כדי ליישר את חיישן המדיה הזחיח בהתאם לסוג המדיה שלך (ראה
  עבור מדיית גליל רציפה מסוג קבלה ומדיית מדבקות ללא סימונים שחורים או חריצים...
  ישר את המדיה ביחס למיקום המרכזי שנקבע כברירת מחדל.
  עבור מדיה עם סימן שחור (קו שחור, חריצים או חורים) וגב דביק...
  כוונן את מיקום החיישן כך שהחיישן ייושר ביחס למרכז הסימן השחור.
  הימנע מהאזור המרכזי של המדיה כדי שתשתמש רק בחישת סימן שחור לצורך הדפסה על מדיית סימן שחור.)
  ברירת מחדל - מיקום פעולה סטנדרטי לחישת רשת (מרווח) מדבקות
  חישת קו שחור עם היסט מהמרכז בלבד