טעינת גליל מדיה עבור דגמים עם יחידת חיתוך
טעינת גליל מדיה עבור דגמים עם יחידת חיתוך

טעינת גליל מדיה עבור דגמים עם יחידת חיתוך

אם במדפסת שלך מותקן מודול יחידת החיתוך האופציונלי, השתמש בהוראות הבאות כדי לטעון מדיית גליל.
  1. השחל את המדיה דרך חריץ המדיה של יחידת החיתוך ומשוך אותה החוצה מחזית המדפסת.
  2. סגור את המדפסת. לחץ מטה עד שהמכסה יינעל למקומו בנקישה.
לאחר טעינת המדיה, ייתכן שתצטרך לכייל את המדפסת למדיה (ראה SmartCal (כיול חכם) של מדיה). כדי שהמדפסת תפעל כהלכה, הכרחי לכוונן את חיישניה כדי שיזהו את המדבקה, נייר המגן והמרחק בין המדבקות.
אם כיילת את החיישן קודם לכן לסוג מסוים של מדיה, ולאחר מכן אתה טוען מדיה עם אותם נתונים (גודל, ספק ואצווה) מבלי שחלו שינויים כלשהם בסוג המדיה בין הטעינות, פשוט לחץ על הלחצן
FEED
(הזנה) (קידום) כדי להכין את המדיה החדשה להדפסה.