אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic
אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic

אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic

מדריך זה דן רק בתצורה הבסיסית של שרת הדפסה פנימי עם תקשורת Wi-Fi ובאפשרויות הקישוריות האלחוטית Bluetooth Classic 4.X, כמתואר בהגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי ובהגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth.
לקבלת פרטים על פעולות ה-Ethernet וה-Bluetooth של המדפסת שלך, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית/קווית ובמדריך לניהול מדפסת Bluetooth, הזמינים באתר zebra.com.