Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)
Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)

Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)

המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך מצריכה כבל UTP RJ-45 לרשת Ethernet, בעל דירוג CAT-5 ומעלה.
המדפסת חייבת להיות מחוברת פיזית לרשת ה-Ethernet/LAN שלך באמצעות הכבל המתאים, ויש להגדירה כהלכה כדי שתתחבר לרשת ותפעל בה.
המדפסת כוללת שרת מובנה להדפסה ברשת, שניתן לגשת אליו דרך דפי האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת.
לקבלת מידע על אופן הגדרת המדפסת לפעולה ברשת Ethernet/LAN תואמת, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית וקווית.