הקצאת כתובת IP לגישה דרך רשת
הקצאת כתובת IP לגישה דרך רשת

הקצאת כתובת IP לגישה דרך רשת

כל ההתקנים ברשת Ethernet ‏(LAN ו-WLAN), לרבות המדפסת שלך, זקוקים לכתובת IP (פרוטוקול אינטרנט) ברשת.
תצטרך את כתובת ה-IP של המדפסת כדי לגשת להתקן לצורך הגדרת הצורה של המדפסת ולהדפסה.
יש חמש דרכים להקצות כתובת IP:
  • DHCP‏ (פרוטוקול תצורת מארח דינאמי, Dynamic Host Configuration Protocol‏)‎ (הגדרת ברירת המחדל)
  • Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra) (כולל מנהל התקן המדפסת ZebraDesigner עבור Windows)
  • Telnet
  • יישומים לנייד
  • ZebraNet Bridge.