דרישות כבלי ממשק
דרישות כבלי ממשק

דרישות כבלי ממשק

כבלי הנתונים חייבים להיות מסוככים לחלוטין ולהיות מצוידים במעטי מחברים עשויים ממתכת או המצופים במתכת. יש להשתמש בכבלים ומחברים מסוככים, כדי למנוע הקרנה וקליטה של רעשים חשמליים.
כדי למזער את קליטת הרעשים האלקטרוניים מהכבל:
  • הקפד שכבלי הנתונים יהיו קצרים ככל שניתן (מומלץ עד כ-1.83 מטר (6 רגל)).
  • אל תאגד
    כבלי נתונים בצורה הדוקה עם כבלי מתח.
  • אל
    תקשור כבלי נתונים למובילים של כבלי מתח.
מדפסת זו תואמת לכללים ולתקנות של חלק 15 של ה-FCC, עבור ציוד בסיווג B, בו משתמשים בכבלי נתונים מסוככים לחלוטין. שימוש בכבלים שאינם מסוככים עלול להגדיל את פליטות ההקרנה לרמות שמעבר למגבלות סיווג B.