ממשק USB
ממשק USB

ממשק USB

Universal Serial Bus (גרסה 2.0) מספק ממשק מהיר התואם לחומרת המחשב שלך. התכנון המאפשר הפעלה קלה באמצעות חיבור USB מפשט את תהליך ההתקנה, ומספר מדפסות יכולות לחלוק ביניהן יציאת/רכזת USB יחידה.
בעת בחירת כבל USB לשימוש עם המדפסת, ודא כי הכבל או מארז הכבל כוללים סימון Certified USB כדי להבטיח תאימות ל-USB 2.0.