פתרון בעיות תקשורת
פתרון בעיות תקשורת

פתרון בעיות תקשורת

פרק זה מזהה בעיות תקשורת שעשויות להופיע ומציין את הגורמים האפשריים להן והפתרונות המומלצים.
התראה
סיבה אפשרית
פתרון מומלץ
נשלחה משימת מדבקות, נתונים מועברים, אבל המדבקות לא מודפסות
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך לא זוהתה.
נתונים הועברו למדפסת אולם המדפסת לא מדפיסה.
תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לתווים של תבנית המדבקה.
בדוק את התווים של קידומת התכנות של ZPL ‏(
COMMAND CHAR
) והתו המפריד (
DELIM./CHAR
). (ראה שיוך בין הגדרות תצורה ופקודות).
נשלחים נתונים שגויים למדפסת.
בדוק את תבנית המדבקה. (לקבלת פרטים על תכנות המדפסת עיין במדריך למתכנתים של ZPL.)