פתרון בעיות הדפסה
פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות הדפסה

נושא זה יסייע לך לזהות בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה, את הסיבות האפשריות ואת הפתרונות המומלצים.
התראה
סיבה אפשרית
פתרון מומלץ
בעיות איכות הדפסה כלליות
התמונה המודפסת לא נראית טוב.
במדפסת הוגדרו רמת שחור ו/או מהירות הדפסה שגויים.
כוונן את הגדרת רמת השחור של המדפסת. (ראה כוונון איכות המדפסת).
ראש ההדפסה מלוכלך.
נקה את ראש ההדפסה. (ראה ניקוי ראש ההדפסה).
גליל ההדפסה מלוכלך או פגום.
נקה או החלף את גליל ההדפסה גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק. (ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה (גליל ההנעה)).
הדפסה בהעברה תרמית — ההדפסה נראית מטושטשת, כוללת כתמים, או שחסרים בה קטעים ללא תבנית מסוימת.
ייתכן שחומר ההדפסה (שעווה, שעווה-שרף או שרף) אינו תואם לחומר (נייר, ציפוי מדיה או סינתטי) שבו נעשה שימוש.
הימנע מהגדרת מהירות מדפסת גבוהה יותר מהמהירות הנקובה המרבית של המדיה שלך (סרט או שילוב חומר מדבקות).
ייתכן שאתה משתמש בספק כוח שגוי.
ודא שאתה משתמש בספק הכוח שסופק עם המדפסת שברשותך.
ראש ההדפסה שחוק.
פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.
אין הדפסה על המדבקה.
התמונה המודפסת לא נראית טוב.
ייתכן שהמדיה אינה מדיית העברה תרמית ישירה, ושהיא נועדה להדפסה במצב העברה תרמית.
ראה קביעת סוגי מדיה תרמית כדי לוודא שאתה משתמש בסוג המדיה הנכון ובהגדרות המדפסת המתאימות למדיה שלך.
המדיה הוטענה שלא כהלכה.
משטח ההדפסה של המדיה חייב לפנות כלפי מעלה, לעבר ראש ההדפסה. (ראה הכנה להדפסה וטעינת גליל מדיה.)
גודל המדבקות מעוות או שמיקום תחילת אזור ההדפסה משתנה
התמונה המודפסת או חלק ממנה מדלגת בין מדבקות (רגיסטרציה שגויה).
המדיה הוטענה שלא כהלכה.
או
חיישן המדיה הזחיח לא הוגדר כהלכה.
ודא שהחיישן ממוקם כהלכה, בהתאם לסוג המדיה וחישת המיקום. עיין בפרטים שלהלן:
חיישני המדיה אינם מכוילים לאורך המדיה, למאפיינים הפיזיים של המדיה או לסוג החישה (מרווח/חריץ, רציף או סימון).
גליל ההדפסה (ההנעה) מחליק או פגום.
נקה או החלף את גליל ההדפסה גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה (גליל ההנעה).
למדפסת יש בעיות תקשורת עקב כבלים או הגדרות תקשורת.