תכנות ZPL לניהול זיכרון
תכנות ZPL לניהול זיכרון

תכנות ZPL לניהול זיכרון

לשפת התכנות ZPL יש מיקומי זיכרון מדפסת שונים המשמשים להפעלת המדפסת, הרכבת תמונת ההדפסה, אחסון תבניות (טפסים), גרפיקה, גופנים והגדרות תצורה.
 • ZPL מתייחסת לתבניות (טפסים), גופנים וגרפיקה כמו אל קבצים. היא מתייחסת למיקומים בזיכרון כאילו היו כונני דיסקים בסביבת מערכת ההפעלה DOS.
  • Memory Object Naming (מתן שמות לאובייקט זיכרון) תומך בעד 15 תווים אלפאנומריים, שאחריהם סיומת קובץ המורכבת משלושה תווים אלפאנומריים (לדוגמה:
   123456789ABCDEF.TTF
   ).
   מדפסות ZPL מדורות קודמים עם קושחה בגרסת V60.13 או מוקדמת יותר יכולות להשתמש רק בתבנית שם קובץ של 8.3, ולא בתבנית שם הקובץ 16.3 הנהוגה היום.
 • מאפשרת להעביר אובייקטים בין מיקומי זיכרון ולמחוק אובייקטים.
 • תומכת בדוחות רשימת קבצים במבנה ספריית DOS כתדפיסים או כדוח מצב להתקן הראשי או למחשב המארח.
 • מאפשרת שימוש בתווים כלליים (
  *
  ) לצורך גישה לקובץ.