הזנה לאחור
הזנה לאחור

הזנה לאחור

כאשר המדפסת מושכת את המדיה והסרט (אם קיים) אחורה לתוך המדפסת, כך שתחילת המדבקה שעליה תבוצע ההדפסה תמוקם כראוי מאחורי ראש ההדפסה. ההזנה לאחור מתרחשת בעת הפעלת המדפסת במצבי תלישה ואפליקטור.