מדיית מרווח/חריץ
מדיית מרווח/חריץ

מדיית מרווח/חריץ

מדיה הכוללת הפרדה באמצעות חריץ או חור, המציינת היכן תבנית מדבקה/הדפסה מסתיימת ומתחילה חדשה.
מדיית מרווח/חריץ