חיישן מדיה
חיישן מדיה

חיישן מדיה

חיישן זה נמצא מאחורי ראש ההדפסה כדי לזהות הימצאות מדיה, ובמקרה של מדיה לא-רציפה את מיקום הרשת, החור או החריץ המשמשים לציון התחלה של כל מדבקה.