מדיה
מדיה

מדיה

החומר שעליו המדפסת מדפיסה את הנתונים. דוגמאות לסוגי מדיה: תגיות, מדבקות חיתוך, מדבקות רציפות (עם או בלי נייר מגן למדיה), מדיה לא-רציפה, מדייה בקיפול מניפה ומדיית גליל.