מצב קילוף
מצב קילוף

מצב קילוף

מצב הפעלה שבו המדפסת מקלפת מדבקה מודפסת מהשכבה האחורית שלה ומאפשרת למשתמש להסירה לפני שתודפס מדבקה נוספת. ההדפסה תושהה עד שהמדבקה תוסר.