מדיה מחוררת (עם פרפורציה)
מדיה מחוררת (עם פרפורציה)

מדיה מחוררת (עם פרפורציה)

מדיה מחוררת (עם פרפורציה)
מדיה הכוללת חירור שמאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות. ייתכן שהמדיה תסומן גם בקווים שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות.