קימוט בסרט
קימוט בסרט

קימוט בסרט

קימוט של הסרט, שנגרם כתוצאה מיישור לא נאות או מלחץ לא נאות על ראש ההדפסה. הקימוט עשוי לגרום לחורים בהדפסה ו/או לכריכה לא אחידה של הסרט המשומש. יש לפעול על-פי נוהלי הכוונון כדי לתקן מצב זה.