ביצוע כיול ידני
ביצוע כיול ידני

ביצוע כיול ידני

אם אתה רואה בעיות בפלט ההדפסה, ייתכן שתצטרך לכייל את המדפסת באופן ידני.
 1. בלוח הבקרה, החזק את הלחצנים
  PAUSE
  (השהיה) ו-
  CANCEL
  (ביטול) לחוצים למשך שתי שניות.
  נוריות המצב וההשהיה יבזיקו בצהוב פעם אחת. לאחר מכן נורית ההשהיה תהבהב בצהוב.
 2. שחרר את מכלול ראש ההדפסה.
  כאשר מנוף ראש ההדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש ההדפסה מסתובב על צירו לכיוון מעלה.
 3. משוך את המדיה כ-150 מ"מ (6 אינץ') מחוץ למדפסת, ולאחר מכן הוצא את המדבקות שנחשפו כך שרק נייר המגן יישאר.
 4. משוך את המדיה לתוך המדפסת כך שרק השכבה האחורית תימצא בין חיישני המדיה.
 5. הזז את הסרט (אם נעשה בו שימוש) ימינה, לכיוון הנגדי לחיישנים.
 6. סגור את מכלול ראש ההדפסה.
 7. הקש על
  PAUSE
  (השהיה) כדי להתחיל בכיול.
  נורית ההשהיה תכבה ונורית החומרים המתכלים תהבהב בצהוב. התהליך יושלם אחרי שנורית החומרים המתכלים תכבה ונורית ההשהיה תאיר בצהוב.
 8. שחרר את מכלול ראש ההדפסה.
  כאשר מנוף ראש ההדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש ההדפסה מסתובב על צירו לכיוון מעלה.
 9. טען מחדש את הסרט (אם נמצא בשימוש) על-ידי הזזתו שמאלה ויישורו, וסובב את ציר איסוף הסרט כדי למתוח את הסרט.
 10. משוך את המדיה לחזית עד שתימצא מדבקה בין החיישנים.
 11. סגור את מכלול ראש ההדפסה.
 12. הקש על
  PAUSE
  (השהיה) כדי להשלים את הכיול.
  נורית החומרים המתכלים תהבהב בצהוב. התהליך יושלם אחרי שנורית החומרים המתכלים תכבה ונורית ההשהיה תאיר בצהוב.
 13. לחץ שוב על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לאפשר הדפסה.
 14. לחץ על
  FEED
  (הזנה) כדי לוודא שהוזנה מדבקה במיקום הנכון.