התקנת מנהלי התקן וחיבור למחשב מבוסס-Windows
התקנת מנהלי התקן וחיבור למחשב מבוסס-Windows

התקנת מנהלי התקן וחיבור למחשב מבוסס-Windows

כדי להשתמש במדפסת שלך עם מחשב מבוסס-Microsoft Windows, תחילה תידרש להתקין את מנהלי ההתקן המתאימים.
תוכל לחבר את המדפסת למחשב שלך באמצעות כל אחד מהחיבורים שזמינים לשימושך. עם זאת, אל תחבר כבלים כלשהם בין המחשב והמדפסת לפני שתונחה לעשות זאת. אם תחבר אותם ברגע הלא נכון, המדפסת לא תתקין את מנהלי ההתקן הנכונים של המדפסת. כדי לבצע שחזור לאחר התקנת מנהל התקן שגוי ראה מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן.